Ochrana osobních údajů

Odběratel dobrovolně poskytuje své osobní údaje dodavateli a souhlasí s jejich zpracováním za účelem uzavření obchodu s dodavatelem.

Dodavatel neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravcům zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží.
Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutnému k řádnému plnění obchodu mezi odběratelem a dodavatelem.
Kupující, je-li fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním Osobních údajů Společností, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu.
© Parrot - náplně do tiskáren